Lån & Spar MixInvest - Balance 40

Balance 40 er en afdeling under Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest.

Afdelingen er målrettet dig, der investerer pensionsmidler eller midler som selvstændig erhvervsdrivende under virksomhedsordningen / i selskabsform og kan se en fordel i en portefølje med ca. 40 pct. af formuen placeret i aktier og virksomhedsobligationer. Da aktieandelen har betydning for længden af investeringshorisonten, er afdelingen egnet for investorer, der har en tidshorisont på 4-6 år og/eller har en mellem til høj risikovillighed.

Med Balance 40 får du nemlig med én fondskode adgang til en hel portefølje af aktivklasser. Afdelingen er en såkaldt "Fund-of-Funds", det vil sige en investeringsafdeling, der investerer i andre investeringsafdelinger.
Samtidig er afdelingen en balanceret fond, altså et mix af aktier og obligationer. Med en investering i Lån & Spar MixInvest Balance 40 investerer du således i flere forskellige aktivklasser og i mange forskellige værdipapirer. Du kan se en oversigt over porteføljens aktuelle sammensætning her.

Porteføljens sammensætning
Den overordnede fordeling på aktivtyper, dvs. aktier og obligationer, foretages i samarbejde med foreningens rådgiver og under hensyntagen til, at der er tale om en investeringsperiode på 4-6 år.

Afdelingen sigter mod at investere ca. 40 pct. i aktier og virksomhedsobligationer og ca. 60 pct. i stats- og realkreditobligationer. Det betyder, at afdelingen løbende tilpasser porteføljen, hvis kursudviklingen har medført en større ændring i den relative fordeling.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon: +45 38 14 66 00, Telefax: +45 38 14 66 09, E-mail lsi@invest-administration.dk / lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S.