Thu May 25 09:08:21 CEST 2017

Lån & Spar MixInvest - Otium 2022-Pension

Otium 2022-Pension er en afdeling under Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest.

Afdelingen er målrettet dig, der investerer pensionsmidler eller midler som selvstændig erhvervsdrivende under virksomhedsordningen / i selskabsform og kan se en fordel i, at porteføljens risikoprofil reduceres frem mod afdelingens målår, der er 2022. Da aktieandelen har betydning for længden af investeringshorisonten, er afdelingen muligvis ikke egnet for investorer, der planlægger at gå på pension inden for de næste tre år.

Med Otium 2022 - Pension får du en aktiv forvaltning af din opsparing med en god balance mellem afkast og risiko i forhold til det tidspunkt, hvor du ønsker at bruge din opsparing - uden at du selv skal bruge tid og kræfter på den daglige porteføljepleje. Enkelt og overskueligt.

Din opsparing plejes af fagfolk, og du opnår en høj grad af risikospredning. Otium 2022-Pension er en såkaldt "Fund-of-funds". Det vil sige, at afdelingen investerer i afdelinger af investeringsforeninger. De afdelinger, der investeres i, er primært fra investeringsforeningerne Lån & Spar Invest og Gudme Raaschou.

Risikoen reduceres løbende
Foreningen rådgives af professionelle porteføljeforvaltere, der løbende sørger for at tilpasse sammensætningen og gradvis reducere risikoen på din investering frem mod det tidspunkt, hvor du skal bruge din pensionsopsparing. Det sker blandt andet ved, at andelen af aktier nedbringes, og andelen af obligationer øges, jfr. nedenstående tabel.

Investeringsmæssige rammer

Tabellen viser rammerne for porteføljens andele i aktie- og obligationsbaserede afdelinger. Tallene er i procent.

Andele i afdelinger med erhvervsobligationer kan udgøre op til 20% af formuen. Aktieandele og erhvervsobligationsandele kan samlet udgøre op til 40% i 2016 faldende årligt med 5%-point frem til 2022.

ÅrAktier (%)Obligationer (%)
201625-4050-70
201720-3555-75
201815-3060-80
201910-2565-85
20205-2070-90
20210-1580-95
20220-1085-100


Ændringer i 2017:
På den ordinære generalforsamling i 2017 vil bestyrelsen fremsætte forslag om, at afdelingen overgår til at være en balanceret afdeling under navnet "Lån & Spar MixInvest Balance 40" med 40 pct. af formuen placeret i aktiebaserede afdelinger.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Telefon: +45 38 14 66 00, Telefax: +45 38 14 66 09, E-mail lsi@invest-administration.dk / lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S.