Hvis du vil klage

Konti, depoter og rådgivning
Er du utilfreds med forhold, der vedrører dine konti og depoter, eller er du utilfreds med den rådgivning, du har fået om dine investeringer i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest eller Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, skal du kontakte dit pengeinstitut eller din investeringsrådgiver.

Produkter fra Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest
Er du utilfreds med noget, der har med produkterne fra Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest at gøre, kan du skrive eller ringe til:

Invest Administration A/S
Badstuestræde 20
1209 København K
Telefon 38 14 66 21
Telefax 38 14 66 09

Så vil den klageansvarlige sammen med dig gennemgå sagen.

Ankenævnet for Investeringsfonde
Er du utilfreds med resultatet af Invest Administration A/S's behandling af din klage, kan du klage til Ankenævnet for Investeringsfonde, som Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet står bag.

Ankenævnet for Investeringsfonde
Amaliegade 8 B 2
Postboks 9029
1022 København K

Telefonnummer 35 43 63 33

Telefontid mandag-fredag kl. 9.30-12.30

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies