Om kurser

Tre gange om dagen indberetter foreningernes investeringsforvaltningsselskab indre værdier, emissions- og indløsningskurser for hver enkelt afdeling til NASDAQ Copenhagen.

Du kan se de senest indberettede kurser her eller under de enkelte afdelinger.

Bemærk, at kurserne bevæger sig løbende, og at der derfor er tale om vejledende og ikke bindende priser.

Hvad er indre værdi?

Indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af et investeringsbevis. Indre værdi beregnes ved at dividere afdelingens samlede formue med antallet af udstedte beviser. Udenlandske værdipapirer omregnes til danske kroner efter dagens valutakurs.

Hvad er emissions- og indløsningskurser?

På InvesteringsFondsBranchens (IFB) website finder du nyttig information om emissions-og indløsningskurser.

Hvor tit opdateres kurserne?

Indre værdi, emissions- og indløsningskurser indberettes til NASDAQ Copenhagen tre gange dagligt. Indberetningen sker kl. 9.45, 12 og 16.


Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies