Nyttige links

Her finder du - i alfabetisk orden - links til andre hjemmesider, som kan have relevans for dig, der har investeringsbeviser. Hvis du har forslag til nye links, er du velkommen til at kontakte os.

Finanstilsynet
er offentlig tilsynsmyndighed for investeringsforeningerne.
Website: www.finanstilsynet.dk

Forbrugerrådet (Ankenævnet for Investeringsforeninger)
er et godkendt ankenævn oprettet af Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet. Ankenævnets kompetence omfatter behandling af tvister mellem en forbruger og en investeringsforening.
Website: www.forbrugerraadet.dk

FundCollect
FundCollect er investeringsforeningsbranchens centrale datainfrastruktur i Danmark. FundCollect giver et samlet overblik over kurser og indre værdier for alle danske investeringsforeninger.
Website: www.fundcollect.dk

Gudme Raaschou Asset Management
er rådgiver for Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest. På websitet kan du møde rådgiverens interne og eksterne eksperter.
Website: www.gr.dk

InvesteringsFondsBranchen (IFB)
er de danske investeringsforeningers brancheorganisation. På hjemmesiden offentliggøres bl.a. branchens officielle afkast- og markedsstatistikker.
Website: www.investering.dk

Københavns Fondsbørs
tilbyder en stor mængde markedsinformation om investeringsforeningerne.
Website: www.nasdaqomxnordic.com

Lån & Spar Bank A/S
ejer Gudme Raaschou Asset Management, som er rådgiver for investeringsforeningerne, samt Invest Administration A/S, som er investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeningerne.
Website: www.lsb.dk

Morningstar
giver et overblik over både danske og udenlandske investeringsforeninger. Det er Morningstars rating (de røde stjerner), du finder i avisernes børslister.
Website: www.morningstar.dk

Nationalbanken
offentliggør bl.a. en kvartalsvis formuestatistik for de danske investeringsforeninger.
Website: www.nationalbanken.dk

Told og Skat
tilbyder information af skattemæssig betydning, som kan bruges, når du skal udfylde din selvangivelse.
Website: www.skat.dk

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies