Fri Oct 19 00:46:01 CEST 2018

Risikoindikator

Afdelingens risiko- og afkastprofil angives på en skala fra 1-7.

I skalaens lave ende ligger afdelinger med lav risiko og et - typisk - lavt afkast, mens afdelinger med høj risiko og en - typisk - større mulighed for højere afkast placerer sig i skalaens høje ende.

Den enkelte afdelings placering beregnes på baggrund af afdelingens historiske volatilitet, det vil sige udsvingene i afdelingens indre værdi.

Estimeringsperioden er de seneste fem år. Er afdelingen mindre end fem år gammel, er der ikke tilstrækkelige data til at beregnes afdelingens risiko- og afkastprofil.

Risikoindikatorens intervaller fremgår af tabellen nedenfor.

RisikoklasseVolatilitetsintervaller
Lig med eller større endMindre end
10,0%0,5%
20,5%2,0%
32,0%5,0%
45,0%10,0%
510,0%15,0%
615,0%25,0%
725,0%

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies