16.09.2019 08:31:17

Til dig, der vil have både tid og råd til livet

Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest er investering til dig, der ønsker at øge din opsparing uden selv at skulle bruge tid og kræfter på dagligt at følge med i udviklingen på finansmarkederne.

Samtidig vil du som investor i en investeringsforening ofte opnå en langt bedre risikospredning, end du kan på egen hånd. Ud fra devisen om, at når mange investorer samler deres midler i en fælles portefølje, så kan investeringerne spredes på en vifte af værdipapirer. Dermed vil risikoen alt andet lige blive reduceret.

Lån og Spar Invest
Investeringsforeningen Lån & Spar Invest tilbyder en bred vifte af investeringsmuligheder, fra danske stats- og realkreditobligationer til globale aktier. Du kan læse mere om Lån & Spar Invest her.

Lån & Spar MixInvest
Lån & Spar MixInvest er målrettet dig, der gerne vil øge din pensionsopsparing. Du kan læse mere om Lån & Spar MixInvest her.

Lån & Spar Bank
Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest rådgives af Lån & Spar Banks afdeling for kapitalforvaltning, Gudme Raaschou Asset Management. Både Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest er imidlertid 100% ejet af "medlemmerne", det vil sige de investorer, der har købt investeringsbeviser i afdelingerne.

Investeringsforeningen Lån & Spar Invest og Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest, Badstuestræde 20, 1209 København K
Tlf.:+45-38146600, Fax:+45-38146609, E-mail lsi@invest-administration.dk/lsmi@invest-administration.dk, © Lån & Spar Bank A/S, Persondata og cookies